PRORAČUN GRADA LABINA 2022
PRORAČUN GRADA LABINA 2022
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE
IZNOS PRORAČUNA
136.628.691 Kn
RASHODI
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
0 Kn
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
0 Kn
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU
0 Kn
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM
-70.008.000 Kn
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
0 Kn
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE
0 Kn
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
0 Kn
Ured Gradonačelnika
0 Kn
DOSTUPNA SREDSTVA
- Kn